Personvernerklæring


 

Databehandler

Daglig leder er ansvarlig databehandler for persondata hos Inforte AS.

Persondata som kan bli lagret

Kunder og leverandører

For kunder, leverandører og andre aktører som Inforte AS gjør handelstransaksjoner med, kan navn, tittel, telefonnummer og epost-adresse til aktuelle kontaktpersoner bli lagret i våre systemer.

Jobbsøkere

I forbindelse med søknad på stilling hos Inforte AS vil informasjon som sendes fra søkeren bli lagret i våre systemer. Dette kan være navn, kontaktopplysninger,CV, attester, vitnemål m.m. I tillegg kan vi lagre informasjon fra bakgrunnssjekk, intervjuer, interne vurderinger og uttalelser fra referanser.

Formål med lagring av persondata

Persondata om kunder og leverandører lagres for å kunne oppfylle avtaler om kjøp og salg av varer og tjenester.
Informasjon om jobbsøkere lagres for å kunne kommunisere med, og for kunne gjøre nødvendige vurderinger av, vedkommende underveis i ansettelsesprosessen. 

Behandlingsgrunnlag

Behandling av persondata for kunder og leverandører er nødvendig for å overholde avtaler og kjøp og salg.
Behandling av persondata for jobbsøkere er nødvendig for en potensiell inngåelse av arbeidsavtale.

Behandlingsgrunnlaget baserer seg på personopplysningslovens artikkel 6(1)(b).

Innsamling av data

Innsamling av persondata skjer ved direkte kontakt med ekstern part, eller på henvisning fra ekstern part (for eksempel referanser for jobbsøkere).

Deling av persondata med tredjepart

Inforte AS deler ikke personopplysninger med tredjepart.

Eksterne leverandører av regnskapsføring og revisjon, og eventuelt andre lovpålagte operasjoner, har innsyn og databehandlertilgang til persondata knyttet til kunder og leverandører.

Lagringstid

For kunder og leverandører lagres persondata så lenge det er nødvendig for å overholde avtaler ved kjøp og salg av varer og tjenester, eller så lenge det er påkrevd ved lov, slik som regnskapsloven. Persondata blir slettet etter dette.

Persondata om jobbsøkere blir lagret så lenge ansettelsesprosessen pågår. Når denne er over, slettes persondata om jobbsøkerne, med mindre det innhentes særskilt samtykke fra den enkelte om videre lagring. 

Rettighet til registrert person

Personer kan be om innsyn i hvilke data som er lagret om dem, og kan be om at disse blir slettet. Persondata som Inforte AS lovmessig er pålagt å lagre, vil imidlertid bli lagret så lenge loven krever dette.

Sikring av persondata

All persondata lagres i IT-systemer som krever pålogging med brukernavn og passord.

Kontaktinformasjon

For begjæring om innsyn i, og/eller sletting av, persondata, kontakt daglig leder.
Kontaktinformasjon til daglig leder finnes på våre websider: https://www.inforte.no/#employees